Handelsbetingelser

Redux / Kolding Kommune varetager ansvaret for bestillingen af bigbags til asbest gennem denne shop. Der er ingen direkte betaling forbundet med transaktionerne.

Løsningen er gældende for borgere i Kolding Kommune.

Ordningen er finansieret kollektivt over genbrugspladsgebyret.

Hvis der bliver foretaget en borgerbestilling af bigbags og afhentning af affald med asbest og eternit, der senere viser sig at være erhvervsaffald, forbeholder Kolding Kommune sig retten til at efterfakturere virksomheden, som ejer affaldet.

Brugere af ordningen har selv ansvar for at sørge for korrekt emballering, placering og adgangsforhold. Følg retningslinierne i Kolding Kommunes asbestvejledning, der er tilgængelig på www.kolding.dk/asbest.

Bestillers/Borgers oplysninger

Forudsætningen for at foretage bestillingen er, at borger registrerer disse oplysninger:

  • Navn, adresse og postnr/by, som anvendes til at identificere borgeren
  • E-mail, som anvendes til levering af bekræftelse af bestillingen og kvittering for udlevering af bestillingen
  • Mobilnummer, som anvendes, når afhentning skal bestilles og hvis køber skal kontaktes telefonisk i forbindelse med købet.

Efter at bestillingen er gennemført kan borgeren ikke bede om at data slettes så længe der er behov for support og statistik. Af hensyn til Bogføringslovningen skal transaktionsoplysninger desuden bevares min 5 år.

Efter 90 dage fra transaktionstidspunktet gælder følgende:

  • Information om bestillingstidspunkt og bestilte produkter forbliver uændret og tilgængeligt i forhold til statistisk og support
  • Borgers oplysninger neutraliseres, så de ikke længere kan identificeres. 

Afhentning af produkter

Efter at bestillingen er foretaget, modtager borger en bekræftelse på e-mail. Bekræftelsen indeholder bl.a. information om:

  • Ordrenummer
  • Købte produkter (type og antal)
  • Valgt udleveringssted.

Denne bekræftelse medbringes til det valgte udleveringssted, hvor personalet kontaktes. I forbindelse med udleveringen af produktet, registrerer personalet, at produkterne er udleveret.

Efter at produkter er udleveret, modtager borger en kvittering på bestillingen på e-mail. Kvitteringen indeholder bl.a. information om:

  • Ordrenummer
  • Udleverede produkter (type og antal)

Reklamation

Reklamationer bedes rettet til:

Redux – Affald og Genbrug
Kolding Kommune
Bronzevej 3

Telefon: 79797100
E-mail: [email protected]
Web: www.kolding.dk/affald