HANDELS- OG FORRETNINGSBETINGELSER

Open Experience Aps (CVR: 33259492) (herefter ’sælger’) varetager ansvaret for håndteringen af transaktionsdelen af denne service på vegne af Renosyd. Renosyd varetager ansvaret for udlevering af købte produkter.

Aftale om køb af produkter

Aftale om køb af produkter i denne webshop er først bindende for køber, når sælger har registreret betalingen.

Disse handelsbetingelser er i øvrigt underlagt dansk rets almindelige regler.

Købers oplysninger

Forudsætning for gennemførelse af købet er, at køber registrerer disse oplysninger:

 • Navn, adresse og postnr/by, som anvendes til at identificere køber
 • Email, som anvendes til levering af bekræftelse af bestillingen og kvittering for købet.

Desuden kan følgende oplysninger registreres:

 • Mobilnummer, som anvendes, hvis køber ønsker tilsendt bekræftelse med ordrenummer på sms (funktion dog endnu ikke tilgængelig) eller skal kontaktes telefonisk i forbindelse med købet
 • Virksomhedsnavn, som anvendes hvis produkter købes til en virksomhed.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, om hvordan vi behandler dine personlige oplysninger og dine rettigheder som registeret så læs nærmere herom i vores privatlivspolitik : https://renosyd.dk/om-renosyd/privatlivspolitik/.

Betaling og afhentning af produkter

Betaling for produkter kan foretages med Dankort eller MobilePay.

Det samlede beløb (inkl. moms) reserveres på købers konto ved bestilling af produkter, og trækkes fra købers konto ved udlevering af bestilte produkter.

Efter at bestillingen er foretaget, modtager køber en bekræftelse på købet på e-mail. Bekræftelsen indeholder bl.a. information om:

 • Ordrenummer
 • Købte produkter (type og antal)
 • Samlet beløb og betalingsmetode
 • Valgt udleveringssted.

Denne bekræftelse medbringes til det valgte udleveringssted, hvor personalet kontaktes. I forbindelse med udleveringen af produktet, registrerer personalet, at produkterne er udleveret.

Efter at produkter er udleveret og beløbet trukket på konto, modtager køber en kvittering på købet på e-mail. Kvitteringen indeholder bl.a. information om:

 • Ordrenummer
 • Købte produkter (type og antal)
 • Samlet beløb og betalingsmetode.

Fortrydelsesret og refundering

Købet kan fortrydes i 30 dages fra datoen for varens udlevering. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Ønsket købet fortrudt, kontaktes Renosyd, Kundeservice, som foretager en refundering af beløbet.  Du kan fx ringe, sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder til Renosyd: Telefon: 86525211, e-mail: [email protected].

Du kan udfylde og indsende fortrydelsesformularen https://www.emaerket.dk/external-files/pdf/standardfortrydelsesformular.pdf eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse om, at du fortryder. Vi beder dig om tydeligt at angive ordrenummeret.

Kunden skal returnere varen til Renosyd uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter kunden har meddelt, at denne ønsker at fortryde sit køb. Kunden kan aflevere varen hos Renosyd eller sende den, men kunden afholder så selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering til sælger. Kunden bærer risikoen for returforsendelsen. Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi.

Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungere på. Kunden bør ikke tage varen brug, da det vil medføre at varens værdi vil yderst begrænset og kunden får så en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi, idet værdiforringelsen fratrækkes den oprindelige købesum.

Beløbet returneres indenfor 5 til 14 arbejdsdage til den angivne bankkonto.

Sælger kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varen er modtaget retur, medmindre kunden inden da har fremlagt dokumentation for at have indleveret den til forsendelse til Renosyd.

Erstatningsbegrænsning

Kunden skal selv vurdere hvorvidt de købte varer kan anvendes til det, kunden ønsker, og kunden bør kontrollere varen inden ibrugtagning. Sælger og Renosyd fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder skader på andre genstande, mistet avance, indtjening eller andre følgetab, og sælgers og Renosyds samlede erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til købsprisen for varen.

Reklamation

Dit køb er omfattet af købeloven. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du kan reklamere over mangler ved varen inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet ved at henvende dig til os:

Reklamationer vedrørende købsprocessen bedes rettet til sælger:

Open Experience Aps, Søndergade 4, 9300 Sæby,

Telefon: 31104411,

E-mail: [email protected]

Web: www.openexperience.dk

CVR-nr.: 33259492

Reklamation vedrørende udlevering af produkter eller kvaliteten af produkterne eller returnering af fortrudte køb bedes rettet direkte til:

Renosyd I/S, Kundeservice, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Telefon: 86525211,

E-mail: [email protected]

Web: www.renosyd.dk

Klageadgang

Kan vi ikke blive enige om behandling af reklamationen, og har du handlet som forbruger, så kan du indgive en klage til Center for klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen kan indgives ved at udfylde en klageformular via https://naevneneshus.dk/eller du kan klage gennem EU-Kommissionens online klageportal ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse [email protected]